Tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp chủ động phòng ngừa (14:17 17/04/2018)


HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 363/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.


Theo đó, UBND TP giao Cảnh sát PC&CC Thành phố phối hợp Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu tại Thông báo số 64/TB-VP ngày 05/4/2018 của Văn Phòng UBND TP.

Cảnh sát PC&CC Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các công trình còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC; phối hợp Văn phòng UBND TP dự thảo Thông báo (phải nêu rõ tên của từng chủ đầu tư, tên công trình vi phạm, địa điểm xây dựng, nội dung tồn tại về PCCC; trách nhiệm của chủ đầu tư, nhiệm vụ của từng sở, ngành, UBND các cấp và các đơn vị liên quan để thực hiện), trình Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu ký, gửi đến từng chủ đầu tư của 490 công trình (462 công trình + 28 công trình) và các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã liên quan để phối hợp, thực hiện, thực hiện xong trong 4/2018; Thường xuyên đăng tải công khai, đầy đủ danh tính và nội dung tồn tại vi phạm về PCCC theo tiến độ kiểm tra, rà soát của từng công trình trên Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Cổng thông tin điện tử Thành phố để nhân dân biết và giám sát.

Trên cơ sở quy hoạch đã có về hệ thống cấp nước, trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát tổng thể về các nguồn nước phục vụ chữa cháy hiện có, xác định rõ năm 2016, 2017 và quý I/2018 đã có thêm bao nhiêu nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng có số liệu đầy đủ về các nguồn nước chữa cháy hiện có của Thành phố; có trách nhiệm lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp, lắp đặt bổ sung, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tình trạng hoạt động của các trục cấp nước, các nguồn nước chữa cháy; phối hợp cùng Cảnh sát PC&CC Thành phố đế quản lý vận hành có hiệu quả.

Cảnh sát PC&CC nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý số lượng, vị trí và tình trạng hoạt động của các trụ nước chữa cháy, các nguồn nước phục vụ chữa cháy khác có thể tiếp cận trên địa bàn Thành phố Hà Nội để khai thác sử dụng; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện; xây dựng nội dung tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo cho người dân về nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp, giải pháp để chủ động phòng ngừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khi làm thủ tục cấp chứng nhận đầu tư, phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố, Cục Thuế Hà Nội và các đơn vị liên quan cập nhật các vi phạm về PCCC, về trật tự xây dựng, nợ thuế,...của chủ đầu tư để báo cáo UBND TP xem xét trong phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Cảnh sát PC&CC Thành phố phối hợp Văn phòng UBND TP tham mưu, đề xuất Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác PCCC để cấp ủy các cấp vào cuộc quyết liệt hơn trong thời gian tới, báo cáo UBND Thành phố trước 25/4/2018; xây dựng báo cáo tổng thể về công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Công an - Bộ Xây dựng, báo cáo UBND TP phê duyệt trong tháng 4/2018.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật