Triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi (15:19 13/02/2018)


HNP - Ngày 13/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 658/UBND-KT thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rét đậm, rét hại.


Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rét đậm, rét hại, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 6512/UBND-KT ngày 21/12/2017 về tăng cường công tác chỉ đạo chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018 và phòng chống rét cho gia súc.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, cây trồng đến các cơ quan chức năng và người dân; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật