Thêm 72.340 người dân nông thôn được thụ hưởng nước sạch (09:17 14/01/2018)


HNP - Ngày 11/1, UBND TP Hà Nội ban hành Báo cáo số 13/BC-UBND kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại TP Hà Nội năm 2017.


Theo đó, hợp phần 1 (Cải thiện điều kiện cấp nước): Trong năm 2017 đã có thêm 20.624 đấu nối nước mới được lắp đặt cho nhân dân (trong đó có 3.439 đấu nối nước mới từ các trạm cấp nước được đầu tư bằng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới và 17.185 đấu nối từ các công trình khác), đạt 121,3% kế hoạch năm. Số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 72.340 người, đạt 120,6% kế hoạch năm.

Tương tự, hợp phần 2 (Cải thiện điều kiện vệ sinh): Có 5.865 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới, đạt 125,6% kế hoạch; 30.132 người được hưởng lợi từ “xã vệ sinh toàn xã”, đạt 100% kế hoạch; 3 xã vệ sinh toàn xã đạt trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.

Hợp phần in hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá thực hiện Chưong trình: Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức các buổi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình. Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã hiểu rõ được lợi ích của việc dùng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn phối hợp với Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng và phát trên báo, đài tuyên truyền thông tin về việc sử dụng nước sạch. Thực hiện khảo sát, kiểm đếm số đấu nối nước nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tập huấn tại trường học thuộc huyện Đông Anh, Đan Phượng, Thanh Trì và phối hợp cùng nhà trường lấy mẫu, kiểm tra xét nghiệm mẫu nước theo quy định. Sở Y tế đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về triển khai các hoạt động chương trình cho các cán bộ thành phố, huyện xã vê vệ sinh toàn xã. Tập huấn hướng dẫn triển khai chương trình cho Ban chỉ đạo, cán bộ y tế xã, trưởng thôn, y tế thôn, cộng tác viên, cán bộ thực hiện chương trình với 4 lớp 180 người tham dự, tập huấn các tiêu chí để đánh giá xã đạt vệ sinh toàn xã với 133 người tham gia. Tổ chức tuyên truyền vận động người dân xây mới, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh. Hằng tháng, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, xã “vệ sinh toàn xã” tổ chức giám sát ngẫu nhiên tại các xã về công tác tổ chức thực hiện chương trình...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật