Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp (21:14 12/01/2018)


HNP - Ngày 11/1, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 145/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thành phố thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tại Công văn số 12689/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2017, và Thông báo số 565/TB-VPCP ngày 8/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.


Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của UBND thành phố tại các công văn: Số 1555/UBND-KT ngày 4/4/2017, số 4227/UBND-KT ngày 29/8/2017 về danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố thực hiện thoái vốn năm 2017-2018.

Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố, người đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc UBND thành phố khẩn trương phối hợp với công ty cổ phần nghiêm túc thực hiện việc đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán và giao dịch trên sàn UPCom theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành để tổ chức rà soát việc quản lý, sử dụng các địa điểm đất của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa năm 2018, báo cáo UBND thành phố.

Các sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1240/UBND-KT ngày 20/3/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 2/2/2017, của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và có hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ; hoàn thành nhưng không đảm bảo hiệu quả, tiến độ được giao hoặc để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật