Bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 (10:25 15/11/2017)


HNP - Ngày 13/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5746/UBND-KT bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.


Theo đó, chấp thuận về nguyên tắc nội dung đề xuất của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng tại Công văn số 6147/TC-XD ngày 27/9/2017, cụ thể: Đối với các công việc đã có quy trình công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá và có trong gói thầu đã tổ chức đấu thầu:

Trường hợp khối lượng thực tế phát sinh không vượt quá 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng và giá trị phát sinh không làm giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt: Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách chủ động phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh do nhà thầu lập làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; đồng thời, gửi báo cáo về Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (bên mời thầu) để tổng hợp theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu và thỏa thuận khung.

Trường hợp khối lượng thực tế phát sinh (tăng hoặc giảm) vượt quá 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc giá trị phát sinh làm giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt quá giá gói thầu được phê duyệt: Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thương thảo với nhà thầu thống nhất về khối lượng và giá trị thực tế phát sinh, làm rõ các nguyên nhân phát sinh thay đổi khối lượng, báo cáo UBND Thành phố cho phép thực hiện đối với phần khối lượng thực tế bổ sung, phát sinh làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung thỏa thuận khung và hợp đồng theo quy định.

Đối với công tác tưới nước rửa đường Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo đúng chỉ đạo tại các văn bản: số 7094/VP-ĐT ngày 26/7/2017 của Văn phòng UBND Thành phố, số 5213/UBND-ĐT ngày 19/10/2017 của ƯBND Thành phố.

Đối với công việc chưa có quy trình công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá: Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công ích theo hình thức đặt hàng trên cơ sở xây dựng dự toán chi tiết như sau:

Đối với công tác duy trì nhặt rác trên vườn hoa, dải phân cách cây xanh, thảm cỏ: tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 7367/VP-ĐT ngày 03/8/2017 của Văn phòng UBND Thành phố; đơn giá tạm áp dụng đơn giá nhặt rác trên diện tích duy trì thảm cỏ lá tre, cọ nhung, cây hàng rào, cây mảng, hoa lưu niên, cây khóm quy định tại Quyết định số 7109/QĐ- UBND ngày 26/12/2016 của UBND Thành phố.

Đối với hạng mục công việc quản lý, duy trì nhà vệ sinh công cộng vỏ thép trên địa bàn, yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 4463/UBND- KT ngày 13/9/2017 của UBND Thành phố.

Đối với hạng mục công việc thu dọn đất thải, phế thải vật liệu xây dựng: áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Nguồn kinh phí thực hiện được quy định tại Nghị Quyết số 13/2016/ NQ- HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố và Quyết định số 41/2016/ QĐ- UBND ngàỵ 19/9/2016 của UBND Thành phố; Nhiệm vụ cấp nào thực hiện do ngân sách cấp đó đảm bảo theo đúng phân cấp quản lý.

UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan và ƯBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức và đơn giá theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố gồm các hạng mục: Công tác duy trì vệ sinh (quét, nhặt rác, thu gom) trên vườn hoa hở, dải phân cách cây xanh, thảm cỏ; đơn giá duy trì nhà vệ sinh công cộng (bằng thép, bằng gạch), lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động phục vụ các sự kiện theo yêu cầu của Thành phố; thu gom, vận chuyển phân xí máy; xử lý phân bùn bể phốt và các công việc khác (nếu có).

Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và thẩm định đơn giá trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND các quận, huyện, thị xã: tuyên truyền, phổ biến đến người dân sinh sống tại các ngõ, xóm dưới 2m thực hiện tập kết rác tại các điểm tập kết và người dân tự đảm bảo công tác vệ sinh ngõ xóm.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật