Triển khai dịch vụ ứng dụng iParking tại các điểm trông giữ phương tiện công cộng (10:08 30/05/2018)


HNP - Sở Giao thông Vận tải vừa có Kế hoạch số 419/KH-SGTVT về triển khai dịch vụ ứng dụng iParking tại các điểm trông giữ phương tiện công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


Theo đó, thời gian và tiến độ thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2018, các đơn vị hiện đang được cấp phép trông giữ phương tiện phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ iParking để được hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc, điều kiện kỹ thuật và trang thiết bị để triển khai ứng dụng iParking. Sở GTVT và UBND các quận cấp phép trông giữ tạm thời phương tiện giao thông có ứng dụng iParking đối với những vị trí đủ điều kiện trong tháng 6/2018 và cấp phép đồng loạt từ tháng 7/2018.
 
Các điều kiện để thực hiện iParking: Gồm biển báo “P” tại các điểm đỗ xe thực hiện dịch vụ iParking trên địa bàn Thành phố; Sơn kẻ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Sơ đồ vị trí trông giữ phương tiện có cập nhật tọa độ các vị trí trông giữ xe của hệ thống iParking có xác nhận của đơn vị cung cấp hệ thống ứng dụng iParking.
 
Về cách thức thanh toán, phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Thực hiện theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố; Công văn 1552/UBND-ĐT ngày 12/4/2018 của UBND Thành phố. Thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố; Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; Công văn 1238/UBND-KT ngày 23/3/2018 của UBND Thành phố về việc bổ sung hình thức thanh toán tạm thời để thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động theo hình thức iParking trên địa bàn thành phố theo Tờ trình số 105/TTrLN-SGTVT-STC-CT ngày 30/1/2018 của Liên ngành Giao thông vận tải - Tài chính - Cục thuế.
 
Thời hạn cấp phép 5 năm (nếu đủ điều kiện). Kinh phí: Biển báo, sơn kẻ, trang thiết bị phục vụ cho iParking đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện tự thực hiện.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật