Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo TT-ATGT thông qua hệ thống loa truyền thanh (11:36 13/03/2018)


HNP - Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-BATGT về tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018.


Theo đó, năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TT-ATGT, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, sẽ tập trung các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ; các Nghị định của Chính phủ, văn bản của các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác bảo đảm TT-ATGT. Tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em; tuyên truyền, vận động người lớn nêu gương về văn hóa giao thông.

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội - đơn vị thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao, chủ động phối hợp để tổ chức các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch này.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch hành động với tinh thần "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của UBND thành phố Hà Nội và bám sát chủ đề "An toàn giao thông trẻ em" của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

Phối hợp với Ban ATGT thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TT-ATGT, văn hoá giao thông; tổ chức trưng bày ảnh, tuyên truyền sâu khấu hóa về các chủ đề tai nạn giao thông và văn hoá giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông,... cho cán bộ và nhân dân các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn.

Chỉ đạo các xã, phường, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương, đơn vị về công tác đảm bảo TT-ATGT.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật