Chấn chỉnh hoạt động xe trung chuyển hành khách hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội (15:12 10/01/2018)


HNP - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 51/SGTVT-QLVT chấn chỉnh hoạt động xe trung chuyển hành khách hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, nhằm chấn chỉnh hoạt động vận tải của các đơn vị có phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe trung chuyển, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị có phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN”, thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐCP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Kiểm tra, rà soát, niêm yết thông tin trên xe trung chuyển đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều 12 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Xây dựng phương án sử dụng xe trung chuyển có thời gian hoạt động và tuyến đường phù hợp với quy định hiện hành của Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội gửi Sở GTVT trước ngày 10/01/2018.

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải và các loại xe ô tô đã được Sở GTVT cấp phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN”, xử lý nghiêm đối với lái xe và đơn vị có hành vi vi phạm.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật