Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ (14:39 09/11/2017)


HNP - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5224/SGTVT-QLKCHTGT về việc chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ, Ngô Thì Nhậm - Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trung và Trần Bình Trọng - Hàm Long - Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm.


Theo đó, Sở Giao thông vận tải chấp thuận đề nghị của Công ty CP Viễn thông FPT về việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ, Ngô Thì Nhậm - Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng và Trần Bình Trọng - Hàm Long - Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm, trên nguyên tắc việc thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng của Luật xây dựng, Luật đầu tư, Luật đầu tư công và quy định hiện hành khác có liên quan.

Đồng thời, lưu ý Công ty CP Viễn thông FPT cần đảm bảo tuân thủ đúng các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông nêu tại công văn số 2130/STTTT-BCVT ngày 23/10/2017. Việc bố trí công trình cần ưu tiên thiết kế đặt trên hè để đảm bảo phù hợp với công năng của hè phố, thuận lợi cho công tác thi công trước mắt cũng như cho công tác quản lý, bảo trì, khai thác sau này. Liên hệ với UBND quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hoàn Kiếm để kết hợp việc chỉnh trang, hoàn thiện mặt hè đường trên các tuyến phố.

Phối hợp chặt chẽ cùng Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm và các đơn vị khác có liên quan trong công tác khảo sát hiện trạng, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến các công trình hiện trạng, cây xanh, giao thông đô thị và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

 


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật