Thị xã Sơn Tây sẽ công nhận lại 12 trường đạt chuẩn quốc gia (19:56 26/03/2020)


HNP - Đó là một trong những chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch số 164/KH-UBND của UBND thị xã Sơn Tây, ban hành ngày 25/3, triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020.

Tính đến tháng 01/2020, thị xã Sơn Tây có 34/45 trường công lập (đạt 75,5%) và 1 trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia. Thị xã phấn đấu năm 2020: Xây dựng mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: Mầm non Kim Sơn, THCS Sơn Tây. Đáng chú ý, thị xã sẽ đề nghị thành phố công nhận lại 12 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, UBND thị xã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra rà soát các trường đăng ký đạt chuẩn, xác định các danh mục chưa đạt trong 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; kiểm tra rà soát cơ sở vật chất các hạng mục còn thiếu của 14 trường, dự toán ngân sách, tham mưu đề xuất thị xã cấp kinh phí để hoàn thiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia năm 2020… Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu UBND thị xã đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện trường chuẩn quốc gia.

Trong kế hoạch này, UBND thị xã Sơn Tây cũng đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã... phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. UBND các xã, phường, các trường học có danh mục trường đạt chuẩn quốc gia rà soát các tiêu chuẩn (5 tiêu chuẩn) theo quy định trường chuẩn quốc gia để có kế hoạch đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng và tiến độ thi công công trình trường học, mua sắm trang thiết bị còn thiếu, định kỳ 2 tháng báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Thông qua kế hoạch này nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thành phố phấn đấu thực hiện đạt 65-70% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây năm 2020 về xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, UBND thị xã Sơn Tây yêu cầu các cấp, các ngành của thị xã bám sát các tiêu chuẩn trong các quyết định, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo tiến độ thực hiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế của thị xã…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật