Thanh Oai: Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền (19:59 26/03/2020)


HNP - Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2034-QĐ/TU, ngày 11/6/2020, của Thành ủy và Quyết định số 20-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Thanh Oai”, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội, trong 10 năm qua, Huyện ủy Thanh Oai đã tổ chức được 108 lớp quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận của Đảng. Việc thực hiện cải cách TTHC đã được các cấp chính quyền đơn giản hóa trên cơ sở 5 rõ "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả"; "Một việc - một đầu mối xuyên suốt". Các TTHC đã được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn và triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Trong 10 năm qua, đã tiếp nhận 31.791 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 31.791 hồ sơ theo quy định. Đặc biệt, TTHC trong việc kê khai đăng ký đất ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở đã được đơn giản hóa. Đến nay, toàn huyện đã đăng ký kê khai đất ở được 18.487 trường hợp, đạt 97% và cấp được 31.310/32.072 GCN QSDĐ nông nghiệp, đạt 97,6%; cấp GCN QSDĐ đất ở đạt 96% hồ sơ đủ điều kiện.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”, huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân được thực hiện thông qua các hội nghị quân dân chính bàn bạc, quyết định với tinh thần dân chủ. Đã vận động nhân dân, người con quê hương và các doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng NTM được 198 tỷ 267 triệu đồng, 144.139 ngày công, hiến 3.977m2 đất thổ cư, mở rộng đường làng ngõ xóm, 134.226m2 đất nông nghiệp mở rộng giao thông thủy lợi nội đồng. Kết quả, đến năm 2019, đã có 20 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện phấn đấu về đích NTM năm 2020.
 
Chính quyền còn chú trọng thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, gắn nghĩa vụ với quyền lợi của nhân dân, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật. Kết quả từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã thu hồi giải phóng mặt bằng được 129 dự án (trong đó 99 dự án công trình phúc lợi, 30 dự án đấu giá đất) với tổng diện tích thu hồi là 217,356ha, số tiền bồi thường hỗ trợ đền bù là 642,41 tỷ đồng, đã chi trả cho 4.234 hộ đảm bảo đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Cùng với đó, toàn huyện đã tổ chức kiểm tra giám sát 338 cuộc (trong đó 96 cuộc về thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và 125 cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 117 cuộc về xác định mức độ khuyết tật và giải quyết chế độ cho người khuyết tật). Hỗ trợ nhà ở cho 1.073 gia đình chính sách và các hộ nghèo đạt 100% với tổng số tiền 72 tỷ 411 triệu đồng (trong đó, thành phố hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là 2 tỷ 050 triệu đồng, Huyện hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa 2 tỷ 250 triệu đồng để xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo). Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo năm: Năm 2010, số hộ nghèo là 5.427 hộ, tỷ lệ 11,42%; đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 785 hộ chiếm 1,3%. Trong 10 năm, toàn huyện đã giảm được 10,12% hộ nghèo.
 
Bên cạnh đó, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và tiếp dân định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân đã được các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện đã phân công cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham gia tiếp dân 01 buổi trong tuần để tiếp thu những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay huyện đã tiếp 5.564 lượt công dân với 3.620 đơn từ tiếp công dân và các nguồn khác; đã tiếp nhận 844 vụ, đã hòa giải thành công 665 vụ, hòa giải không thành công 165 vụ, 14 vụ đang tiếp tục hòa giải.
 
Cũng trong 10 năm qua, đã có 118/118 thôn, cụm dân cư tổ chức 139 hội nghị đại biểu nhân dân với 21.123 lượt đại biểu tham dự, có 1.357 lượt ý kiến tham gia bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, quy ước, hương ước của làng, chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, việc cưới, việc tang và lễ hội truyền thống, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, có 118 thôn, tổ dân phố đều có quy ước, hương ước; có 89% gia đình đạt gia đình văn hóa; có 82,2% làng đạt làng văn hóa; có 66,7% cơ quan đạt cơ quan, đơn vị văn hóa; 02 làng đạt làng văn hóa kiểu mẫu, 100% các thôn có nhà văn hóa. MTTQ, các đoàn thể đã thực hiện vai trò kiểm tra giám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân,...
 
Từ những kết quả đạt được, huyện Thanh Oai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền, khắc phục những tồn tại hạn chế bằng những giải pháp thiết thực, góp phần vào phát triển ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật