Rừng phòng hộ - đặc dụng ở Hà Nội ổn định, phát triển tốt (14:55 23/05/2020)


HNP - Đây là kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội, cùng với thực hiện các nhiệm vụ hạ cấp vật liệu cháy, chăm sóc rừng trồng bằng cây bản địa…, đơn vị đã làm tròn nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng phòng hộ - đặc dụng. Năm 2020, Ban được giao quản lý bảo vệ rừng hơn 5.160ha rừng, trong đó diện tích rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn là hơn 1.744ha, rừng đặc dụng ở huyện Mỹ Đức là hơn 3.416ha).

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội cũng đã nghiêm túc thực hiện pháp luật về PCCC theo phương án đã đề ra và sẵn sàng ứng phó kịp thời hiệu quả khi có cháy xảy ra. Ban cũng thường xuyên duy trì công tác trực, tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về công tác quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc bảo vệ rừng, PCCC rừng và trật tự xây dựng. Đáng chú ý, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội còn ban hành văn bản yêu cầu các chủ nhận hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng, các hộ nhận hợp đồng khoán trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ vườn quả tuyệt đối không cho khách vào hoạt động các dịch vụ, giải trí trong rừng, nhất là vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19…

Từ nay đến cuối năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ rừng. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2020, bảo đảm về số lượng, chất lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng, Ban sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chủ nhận khoán rừng, đôn đốc kiểm tra công tác trực cháy, PCCC rừng của các tập thể, hộ nhận khoán…

Song song với thực hiện các nội dung trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, chủ nhận khoán thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không chủ quan lơ là, nâng cao tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật