Quận Tây Hồ: Ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy (20:05 17/05/2018)


HNP - Đó là mục tiêu trong Kế hoạch số 139/KH-UBND của UBND quận Tây Hồ vừa ban hành về triển khai công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận năm 2018.

Theo kế hoạch, quận Tây Hồ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu cuối năm 2018 giảm 05% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có trong danh sách quản lý so cùng kỳ năm 2017. Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 118 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 74 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 2017. Lập 26 hồ sơ đề nghị Toà án Nhân dân quận ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, quận tích cực vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tập trung của thành phố. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng Methadone, trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 180 người nghiện ma túy tại cơ sở điều trị Methadone; phấn đấu cuối năm 2018 lũy tích có 200 bệnh nhân được điều trị thay thế bằng Methadone. Tiếp tục thực hiện xây dựng phường không tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng 1 phường đạt "Không có tệ nạn ma túy".

Thông qua kế hoạch này, quận Tây Hồ sẽ tập trung nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Huy động sức mạnh của quần chúng tham gia công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, từ đó khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra...

Ngoài ra, quận tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử đụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp; giải quyết cơ bản nguy cơ phát sinh điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững.

Quận Tây Hồ cũng tiến hành đồng bộ, kiên quyết, kết hợp những giải pháp vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất, gắn với các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật