Quận Nam Từ Liêm: Triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp (13:41 14/06/2018)


HNP - UBND quận Nam Từ Liêm vừa ban hành Công văn số 1257/UBND-KT yêu cầu các phòng tham mưu giúp việc, UBND các phường, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn quận thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.


Theo đó, đối với các HTX còn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, quận Nam Từ Liêm sẽ tổ chức đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động, phân loại HTX theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả trên nguyên tắc hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật hiện hành nhưng vẫn đảm bảo ổn định, có lãi, nâng cao đời sống của thành viên HTX cũng như góp phần phát triển kinh tế chung và tình hình an ninh, chính trị tại địa phương...

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND các phường: Đôn đốc các HTX triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại HTX và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đối với các HTX yếu kém trên địa bàn cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ giúp các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Căn cứ thẩm quyền, tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc của các HTX nhằm giúp các HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn HTX hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nắm vững các quy định về quản lý HTX, phát hiện kịp thời những biểu hiện sai phạm (nếu có) và báo cáo UBND quận để chỉ đạo.

Ngoài ra, rà soát các HTX hoạt động không hiệu quả, có nhu cầu giải thể, chia tách và hướng dẫn các HTX thực hiện các thủ tục giải thể, chia tách theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2018, xử lý dút điểm việc giải thể các HTX đã ngừng hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các HTX sau khi thành lập và giải thể...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật