Quận Ba Đình: Tạo chuyển biến trong tuyên truyền cải cách hành chính (18:58 12/02/2019)


HNP - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 62/KH-UBND, ban hành ngày 12/2, của UBND quận Ba Đình về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019.

Một trong những nội dung tuyên truyền được quận Ba Đình rất chú trọng trong năm 2019 là tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU ngày 21/6/2016 của Quận ủy Ba Đình về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB, CC, VC nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Theo đó, CB, CC, VC trên địa bàn quận thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chấp hành nghiêm bộ Quy tắc ứng xử theo quy định của thành phố; biểu dương các cá nhân gương mẫu ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận “một cửa” cấp quận và phường. Ngoài ra, quận Ba Đình tiếp tục tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội với các hình thức đa dạng.

Thông quan công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, CC, VC. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động các cơ quan nhà nước, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật