Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu dự hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2018 (14:52 12/01/2019)


HNP - Chiều 11/01, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Năm 2018, Sở Nội vụ đã chủ động, bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị" và các nhiệm vụ được giao toàn diện, hiệu quả, đạt được nhiều chuyển biến tích cực.
 
Công tác CCHC xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá của Thành phố, được tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, các chỉ số năm 2017 đều có sự thăng tiến chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016 cao nhất từ trước tới nay; chỉ số CCHC của Thành phố tiếp tục xếp thứ hạng cao, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016, kết quả đó phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị; nhiều sáng kiến trong CCHC được ghi nhận, tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đổi mới phong cách làm việc, chuyển biên tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ được đánh giá cao. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông.
 
Tiếp tục tham mưu rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, có đề xuất hợp lý đảm bảo tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động và theo lộ trình phù hợp; đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, giảm mạnh về đầu mối. Tổ chức nghiên cứu triển khai thí điểm, hoàn thiện đề án, mô hình mới như "Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị"; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội" giai đoạn 2017-2020; các Đề án xây dựng huyện thành quận vào năm 2020...
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020" theo từng giai đoạn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Thành ủy về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử được quán triệt, siết chặt; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả toàn diện của Sở và ngành Nội vụ Thành phố trên tất cả các lĩnh vực.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, năm 2019, Thành phố tiếp tục thực hiện "Năm dân vận chính quyền" và chủ đề hành động "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", năm tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm; cùng với việc đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI, là công tác chuẩn bị cho Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. 
 
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đề nghị ngành Nội vụ Hà Nội cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020"; chương trình, kế hoạch CCHC của Thành phố năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô theo hướng sâu hơn, tốt hơn.
 
Đặc biệt là triển khai thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 13/7/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng lưu ý Sở Nội vụ là ngành quản lý nhiều lĩnh vực, do đó cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước, phát huy tinh thần đẩy “sức ỳ” vốn đã được làm mạnh trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt". Coi đây là những nội dung công tác trọng tâm, góp phần xây dựng Sở, ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, xứng đáng để các sở, ngành khác học tập, noi theo. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật