LĐLĐ thành phố chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2018 (14:00 17/04/2018)


HNP - LĐLĐ thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2018.


Theo đó, trong năm 2018, toàn thành phố phấn đấu thành lập mới ít nhất từ 490 CĐCS trở lên; kết nạp tăng thêm 30.000 đoàn viên công đoàn. Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập CĐCS.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, LĐLĐ Thành phố tiếp tục phát huy vai trò chủ động tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời tham mưu với Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ các thành viên đôn đốc, hướng dẫn các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên cơ sở; gắn trách nhiệm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố với địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn Lao động, Lao động Thương binh và xã hội, Thuế, Bảo hiểm xã hội Thành phố… để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
 
Chỉ đạo Công đoàn tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thành lập văn phòng đại diện Công đoàn tại các khu Công nghiệp có đông lao động, doanh nghiệp. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với các hoạt động thực tiễn tại cơ sở nhằm tạo cho học viên có nhiều kinh nghiệm thực tế. In tài liệu, tờ gấp tuyên truyền công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
 
LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành; công đoàn tổng công ty; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan (cơ quan BHXH, Thuế…) và đặc biệt với UBND xã, phường để rà soát nắm chắc số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, phân loại doanh nghiệp có đủ điều kiện (chú trọng những doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên) để tuyên truyền vận động thành lập CĐCS. Tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, người lao động gia nhập công đoàn, thành lập CĐCS qua nhiều kênh truyền thông ở địa phương; phối hợp với Đài phát thanh huyện, xã, phường tuyên truyền về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật