Huyện Phúc Thọ: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân năm 2019 (10:03 12/02/2019)


HNP - Huyện Phúc Thọ vừa triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” và Chương trình 03-CTr/HU của Huyện ủy Phúc Thọ về “Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất” năm 2019.

Triển khai thực hiện 2 chương trình trên, năm 2019, toàn huyện Phúc Thọ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 145 triệu đồng/ha; giảm số hộ thoát nghèo từ 100 hộ gia đình trở lên. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu; cuộc vận động “3 sạch”; phấn đấu năm 2019, xã Tam Hiệp đã chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, huyện triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp. Đáng chú ý, trong phát triển nông nghiệp, huyện tiếp tục tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, phát triển các vùng trồng trọt hàng hóa chuyên canh, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, sản xuất theo chuỗi giá trị và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp.

Huyện cũng mở rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, tiếp tục phát triển mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới; khảo nghiệm các giống mới; mở rộng diện tích trồng rau an toàn, VietGAP, hữu cơ; mở rộng diện tích trồng hoa, cây ăn quả, cây cảnh... Quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo vùng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, giá trị gia tăng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ đó, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường...

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, rà soát, có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới và xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động “3 sạch” nhằm thay đổi tích cực nhận thức, hành vi của người dân, duy trì tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào cuối tuần, hạn chế tồn đọng rác thải trong khu dân cư...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật