Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (18:54 12/02/2019)


HNP - UBND huyện Mê Linh vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, triển khai thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, cùng với tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện Mê Linh chú trọng tuyên truyền quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phúc đáp, giải trình các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ tổ chức, cá nhân về TTHC. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cho báo chí về công tác cải cách hành chính của huyện và các nội dung có liên quan.

Huyện Mê Linh cũng tổ chức hoạt động thông tin cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính. Nội dung trọng tâm là đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ công; đổi mới tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; thông tin về trách nhiệm, nội dung, thời gian, hình thức công khai, minh bạch của chính quyền các cấp cũng như thông tin về trách nhiệm và quyền lợi của người dân hỗ trợ giám sát chính quyền các cấp thực hiện công khai, minh bạch.

Ngoài, ra, huyện Mê Linh còn đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”, gương người tốt - việc tốt, công chức giỏi, mô hình và cách làm hay trong thực hiện công tác cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật