Huyện Gia Lâm tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2018 (17:36 12/01/2019)


HNP - Ngày 11/01, Hội nông dân Huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2018 và phát động thi đua năm 2019.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018


Năm 2018, các phong trào thi đua của Hội nông dân huyện đã bám sát vào chương trình công tác, các chỉ tiêu thi đua của Hội nông dân thành phố và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 100% chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra như: 100% các cơ sở tổ chức cho 32.968 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp (đạt 176,3% kế hoạch giao); Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tăng 660 triệu đồng, đạt 330% kế hoạch thành phố giao; tổ chức 135 buổi tập huấn KHKT cho 14.701 lượt hội viên nông dân đạt 163% kế hoạch, giải quyết và tạo việc làm mới cho 1.499 lao động nông thôn,… Các phong trào thi đua có sức lôi cuốn mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng. Chất lượng các họat động từ huyện tới cơ sở từng bước được nâng cao, đội ngũ cán bộ hội vững vàng hơn trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Năm 2019, Hội Nông dân huyện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với các đề án, chương trình phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt, năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục tập trung thực hiện “3 mô hình, 10 phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”.
 
Hội Nông dân TP trao quà cho 5 hộ nông dân khó khăn xã Dương Quang
 
Nhân dịp này, Hội nông dân huyện đã khen thưởng 13 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội nông dân năm 2018. Trước đó, lãnh đạo Hội nông dân thành phố Hà Nội đã tới trao quà cho 5 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Dương Quang.

Trang Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật