Hai Bà Trưng tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến (15:06 17/05/2018)


HNP - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTGQU tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Theo đó, Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân quận nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị, sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng, Nhân dân ta; từ đó, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong Quận tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận, địa phương năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận, cơ quan, đơn vị ở mọi lứa tuổi, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua, trong lao động và học tập, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận ủy yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của đất nước, Thủ đô và quận; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật