Hai Bà Trưng thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018 (10:16 13/03/2018)


HNP - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 205-KH/BDVQU thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.


Theo đó, Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với từng phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị; hướng vào các nội dung cơ bản như: Tổ chức quán triệt, học tập, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang... “khéo” trong công tác vận động chúng, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phục vụ nhân dân; tăng cường năng lực tập hợp quần chúng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau:

Lĩnh vực kinh tế: “Khéo” trong vận động xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: “Khéo” trong vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh xây dựng xã hội học tập; trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận... cụ thể như: Tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa; xây dựng các địa bàn dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an ninh, trật tự; phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị; bảo vệ môi trường; tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân cư, người lao động; “khéo” trong vận động nhân dân thực hiện GPMB các dự án và công trình trọng điểm; tiếp tục thực hiện tốt công tác trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: “Khéo” vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh, bức xúc ngay từ cơ sở...


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật