Hai Bà Trưng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình (10:02 12/02/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2019.

Trong năm 2019, quận sẽ tập trung nguồn nhân lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và hướng dẫn của Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị định.

Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; tiếp tục thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo sự chỉ đạo của Thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Đẩy mạnh việc nhân rộng và duy trì mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nuớc về tình hình triển khai, thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động trong việc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật