Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát năm 2019 (21:22 11/01/2019)


HNP - Chiều 11/01, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác, giám sát năm 2019, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quán triệt, triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội năm 2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ TP Hà Nội năm 2019


Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ tổ chức 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó, thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện vào cuối quý I/2019.
 
Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện vào cuối quý II/2019.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng thành lập 3 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện vào cuối quý III/2019.
 
Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng yêu cầu các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng thời, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVII; tập trung vào tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, yếu kém, như công tác quản lý và sử dụng đất công, đất nông nghiệp, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, quản lý tài chính, kinh tế… gắn trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức thực hiện của cơ quan các cấp, trách nhiệm của Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cơ sở.
 

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật