Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (17:49 16/05/2018)


HNP - Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự hội nghị


Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.
 
Ban Tổ chức Hội nghị đánh giá, trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm...
 
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của TP Hà Nội cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học và sáng tạo, phù hợp với từng loại hình tổ chức và khu vực đối tượng khác nhau, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể.
 
Kết quả thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp. Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trung bình 02 năm 2016-2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23%. Thu NSNN trên địa bàn các năm qua đều đạt và vượt so với dự toán được trung ương giao (năm 2016 vượt 5,7%; năm 2017 vượt 2,8% so với dự toán được giao); Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng trung bình 6,04%/năm; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10,37%. Toàn Thành phố đã có 4 huyện và 294/386 xã đạt chuẩn NTM. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, nhất là việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế, uy tín của Thủ đô trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.
 
Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng về tinh thần, thái độ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố, nhất là việc thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện tốt việc “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
TP Hà Nội cũng sẽ gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 18 của Ban Thường vụ Thành ủy với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, phường hiện đang có khó khăn; việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn công việc phù hợp, vị trí công tác, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng chú trọng. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp từ Thành phố tới cơ sở, từ đó vận động quần chúng nhân dân làm theo. Hướng về cơ sở, khuyến khích cơ sở chủ động, sáng tạo, đúc kết những bài học thực tiễn trong nhân dân, bổ sung cho lý luận để kịp thời chỉ đạo cũng như nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị 05. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tốt cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý các sai phạm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương sự quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 ở các đơn vị, địa phương.
 
Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.
 
Yêu cầu cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII); gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, đơn vị, địa phương, trong đó, cần tập trung lựa chọn những việc nổi cộm, bức xúc để giải quyết và xử lý.
 
Nhấn mạnh về trọng tâm, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, trong nhiều nội dung cần làm thì trước hết cần phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải hết sức gương mẫu.
 
Đồng thời, cần phải tạo phong trào trong xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình; giải quyết công việc phải xuất phát trên nền tảng tình thương yêu con người theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật