HNP - Chiều 7/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về 5 nội dung, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của Thành phố; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố, định mức phân bổ ngân sách Thành phố, giai đoạn 2023-2025; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP -  Chiều 7/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác.   

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 7/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, các đại biểu HĐND Thành phố đã chia thành 5 tổ để thảo luận về những nội dung liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.  

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, trình bày báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Cử tri và nhân dân Thủ đô tin tưởng, đánh giá cao quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đã hoạch định chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội giải quyết các bất cập để Thủ đô phát triển...

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/12, phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ngày càng sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2022, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng chủ động, khoa học, linh hoạt; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố, diễn ra vào sáng 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2023, Thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 6/12, ngay sau khi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến thảo luận, lấy ý kiến về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương. 

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 6/12, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/12, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức chương trình hội thảo “Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ”. 

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 6/12, tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã truyền đạt Chuyên đề 3 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 29-NQ/TW).

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 5/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu, đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 4/12, Hội LHPN Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”. Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham dự.     

Xem chi tiết...

Bài viết Xem