Công an thành phố mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (14:07 10/06/2021)


HNP - Trước tình hình cháy, nổ diễn ra đặc biệt phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tại TP Hà Nội nói riêng, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-CAHN-PC07 thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

CATP tổ chức kiểm tra PCCC tại các khu dân cư năm 2020


Mục đích của Kế hoạch 383 nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC sâu rộng và trực tiếp đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. 
 
Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 15/10/2021 và chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 15/7/2021 và Giai đoạn 2, từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 15/10/2021. Đối tượng là chủ hộ gia đình và những người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Công an TP phấn đấu kết thúc giai đoạn 1, 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố được rà soát, lập danh sách thống kê số liệu, tình hình chấp hành quy định về PCCC. Kết thúc đợt cao điểm, 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải được hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC và 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh qua công tác kiểm tra phát hiện tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH, ký cam kết khắc phục.
 
Nội dung trọng tâm của Kế hoạch tập trung vào 2 lĩnh vực là công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra an toàn PCCC. Trong công tác tuyên truyền, Công an TP sẽ tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong khu dân cư; lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại khu dân cư; in, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu; thông qua loa phát thanh của phường, xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng...Nội dung tuyên truyền là phổ biến quy định của pháp luật về PCCC (trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân; các biện pháp PCCC; các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định); các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy, nổ điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt; biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn; khuyến khích, vận động người dân tự giác thảo dỡ "chuồng cọp" tại các ban công, lô gia, đảm bảo an toàn thoát nạn; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng; hướng dẫn ký cam kết cam kết bảo đảm an toản về PCCC; xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu về PCCC tại địa phương, tiến tới xây dựng các cụm dân cư an toàn PCCC... Ngoài ra, Công an TP đã biên soạn, ban hành “Tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH (dành cho đối tượng là khu dân cư; nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh)” kèm theo kế hoạch này để các đơn vị tham khảo, vận dụng, tổ chức thực hiện.
 
Về công tác kiểm tra an toàn PCCC, Công an TP sẽ thành lập các Đoàn liên ngành (thành phần gồm: Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát khu vực, đại diện UBND cấp xã, đơn vị quản lý trật tư xây dựng đô thị, điện lực) tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đối với nhà ở hộ gia đình sẽ kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020, của Chính phủ. Đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh sẽ kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi công trình nhà và các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại Điều 5 (trường hợp là cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC) và Khoản 1, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và lập Biên bản theo mẫu số PC10 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
 
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Công an TP yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND Thành phố.
 
Nội dung tuyên truyền và hướng dẫn xem tại các văn bản đính kèm.

Tài liệu tuyên truyền.doc


Hướng dẫn nội dung kiểm tra.doc


Mẫu 02 bản cam kết đảm bảo an toàn.doc


Mẫu bản cam kết khắc phục.doc


Mẫu BBKT.doc


Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t