Tạm dừng giải quyết trực tiếp các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (20:05 25/07/2021)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ), trong thời gian từ ngày 24/7/2021 đến khi có thông báo tiếp theo của UBND thành phố, Sở Lao động - TBXH Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với NLĐ đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao dịch gián tiếp (trực tuyến). 

Người lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trụ sở chính (số 215 Trung Kính, Cầu Giấy) vui lòng liên hệ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ban đầu: 024.37822806, máy lẻ 438;
 
Bộ phận Trả kết quả: 024.37822806, máy lẻ 432; Email: “yh.traketqua@gmail.com”).
 
Bộ phận Thông báo tình trạng TKVL: 024.37822806, máy lẻ 399.(Email: “yh.khaibao@gmail.com” (tháng hưởng thứ 2));(Email: “yh.khaibao2@gmail.com” (tháng hưởng thứ 3,4)); (Email: “yh.khaibao3@gmail.com” (từ tháng hưởng thứ 5)).

Người lao động có thể xem hướng dẫn và tải biểu mẫu tại website của Trung tâm: http://vieclamhanoi.net/

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội xin trân trọng thông báo đến người lao động biết để phối hợp thực hiện!
 
Thông báo tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với NLĐ đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các Sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t