Giao ban Ban Chỉ đạo 06 quận Thanh Xuân (08:10 21/05/2022)


HNP - Chiều 19/5, Ban Chỉ đạo 06 quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn quận.

Đồng chí Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 quận phát biểu tại hội nghị


Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 quận; các thành viên Ban Chỉ đạo 06 quận, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 quận; Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an 11 phường.
 
Qua báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo, Quận đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa việc triển khai, thực hiện Đề án, nhất là những tiện ích thiết thực nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện, tham gia của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số và chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu tốt nhất của người dân và doanh nghiệp.
 
Đến nay, việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Thành phố và Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo thông suốt, hiệu quả, phấn đấu việc giải quyết thủ tục phục vụ công dân được chính xác và thuận lợi. Đẩy mạnh triển khai chứng thực điện tử và cấp các giấy tờ cho công dân trên môi trường điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nhằm hạn chế tối đa việc phải nộp các tài liệu giấy theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.
 
Cùng với đó, quận tiếp tục thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Thành phố, rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn quận. Tiếp tục đôn đốc Công an cấp cơ sở duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”; tổ chức các điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên địa bàn quận để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử cho các nhân khẩu thuộc diện cấp trên địa bàn quận...

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t