Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện TTHC về cấp, bán hoá đơn, ấn chỉ (19:53 28/07/2021)


HNP - Thực hiện Công văn số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp chứng từ khấu trừ thuế, cấp bán hoá đơn - biên lai thu tiền phí, lệ phí


Theo đó, Cục thuế TP Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận TTHC thông qua các hình thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTaxServices) (http://thuedientu.gdt.gov.vn); Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/); Qua Hệ thống bưu chính.
 
Riêng đối với các TTHC về hóa đơn, ấn chỉ, Cục Thuế lưu ý: Thực hiện Điểm 14.1 Mục I Phần II Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số: 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thuế: “Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan Thuế nơi mua hoá đơn'.
 
Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Cơ quan Thuế mở hòm thư điện tử (Email) để tiếp nhận các TTHC về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ. Việc tiếp nhận các TTHC về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ qua email và trả kết quả được thực hiện như sau:

Bước 1: Người nộp thuế scan hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử riêng của Bộ phận tiếp nhận TTHC của Cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

Bước 2: Cơ quan Thuế thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp được biết đã tiếp nhận và hẹn trả kết quả trong thời gian quy định;

Bước 3: Người nộp thuế mang hồ sơ bản giấy đến cơ quan thuế để đối chiếu và nhận kết quả theo lịch hẹn (liên hệ số điện thoại của bộ phận một cửa của Cơ quan Thuế tiếp nhận trước khi đến).

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t