VNPT Hà Nội không phải doanh nghiệp bưu chính nên không thuộc đối tượng ưu tiên "luồng xanh" (20:09 30/07/2021)


HNP - Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, VNPT Hà Nội không phải doanh nghiệp bưu chính nên không thuộc đối tượng ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. 

Tại Công văn số 1895/STTTT-BCVT ngày 24/7/2021 của Sở TT&TT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố, Sở TT&TT đã đề nghị các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao “Ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh cho các doanh nghiệp bưu chính thực hiện việc cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố”.
 
VNPT Hà Nội không phải doanh nghiệp bưu chính nên không thuộc đối tượng ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. 
 
Tại Công văn số 3224/SGTVT-QLVT ngày 18/7/2021 của Sở GTVT về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 thì Sở GTVT hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội. VNPT Hà Nội không phải đơn vị kinh doanh vận tải.


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t