Mặt trận Tổ quốc TP đóng góp tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (19:49 18/06/2021)


HNP - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp, trọn vẹn. Đóng góp vào sự thành công đó không thể không nói đến vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đóng góp tích cực, trách nhiệm cao trong suốt quá trình thực hiện cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác bầu cử tại Thị xã Sơn Tây


Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia các tổ chức bầu cử, với vai trò, vị trí của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành 48 văn bản hướng dẫn và tổ chức các hội nghị để hướng dẫn Mặt trận các cấp trên địa bàn một cách chi tiết, cụ thể, cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cùng cấp để kịp thời theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác Bầu cử. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian. Kết quả, sau 03 vòng hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã lựa chọn, lập danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, 1.744 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 18.095 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Để tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức 23.677 hội nghị cử tri nơi công tác; phối hợp tổ chức 20.132 hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định đảm bảo công khai, đúng quy trình, đúng Luật, thể hiện sự dân chủ trong việc giới thiệu người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Từ ngày 6/5 - 21/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND các cấp tổ chức 27 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 30 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, 458 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 4.426 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 526.528 lượt cử tri tham dự, có 26.111 ý kiến. Việc tổ chức các Hội nghị cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến đảm bảo dân chủ, công khai, đúng Luật, được Nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động biên tập tài liệu tuyên truyền, đăng tải gần 500 tin, bài về bầu cử trên Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; phát hành 3 số Bản tin “Dân chủ và Đoàn kết” có chuyên mục về công tác bầu cử; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và thành phố Hà Nội để tuyên truyền gần 1.500 tin, bài, ảnh, phóng sự về công tác bầu cử; tổ chức trang trí, cổ động trực quan tranh ảnh, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân và cử tri Thủ đô về quyền và trách nhiệm trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác bầu cử tại quận Tây Hồ

Đáng chú ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thành lập 05 đoàn kiểm tra, giám sát công tác Bầu cử do đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, mời đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia; tham gia 15 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, tham gia các đoàn giám sát của HĐND, Ủy ban bầu cử Thành phố.MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã tổ chức 635 cuộc giám sát, qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các đơn vị đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử theo quy định; các bước hiệp thương, hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu được triển khai bài bản, đúng luật; công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, việc phản ánh tình hình dư luận nhân dân liên quan đến bầu cử kịp thời, hiệu quả.


Về công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tham gia tiếp nhận và kiến nghị giải quyết 170 đơn thư, trong đó có: 88 đơn khiếu nại, 44 đơn tố cáo, 38 đơn kiến nghị. Các đơn khiếu nại, tố cáo đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nghiên cứu, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, kết luận theo Luật định.

Mặc dù trong thời gian diễn ra bầu cử tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tổ chức thực hiện nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố tới cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Qua kết quả thành công của cuộc bầu cử lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: Có sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền, các tổ chức, các ngành, các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử, có phân công, phân trách nhiệm rõ ràng; có kế hoạch, hướng dẫn và lịch thời gian cụ thể thực hiện từng nội dung công việc theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật.

Thứ hai, việc lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được coi trọng, tính dân chủ được đề cao, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác hiệp thương được phối hợp chặt chẽ, đội ngũ cán bộ MTTQ nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm trong công tác bầu cử và xử lý các tình huống trong công tác hiệp thương.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp nhiều hình thức phong phú trên các hệ thống thông tin đại chúng, đối với các vùng nông thôn, xa trung tâm phải tập trung tuyên truyền và tăng thời lượng tuyên truyền, kết hợp với phát tài liệu, tờ rơi đến từng hộ gia đình (đặc biệt là danh sách trích ngang, tiểu sử ứng cử viên) để Nhân dân có điều kiện tìm hiểu. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử. Thứ năm, trong công tác bầu cử cần phải quán triệt và nghiên cứu rất kỹ các văn bản luật. Có kế hoạch, hướng dẫn đồng bộ và chuẩn bị tốt các bước để tổ chức thực hiện công tác bầu cử; coi trọng công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nhằm tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t