Hà Nội: Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch, kế hoạch các ngành kinh tế (20:29 21/05/2022)


HNP - Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần…

Đây là những nội dung nêu trong Công văn số 3315/STNMT-CCBVMT, ngày 17/5, của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở: NN&PTNT, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như: Nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
 
Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư; kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường...
 
Song song thực hiện các nội dung trên, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình hành động có định hướng và phù hợp trong bối cảnh đang diễn ra thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc, trong đó, phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gìn giữ các tri thức truyền thống, các giống cây trồng, vật nuôi bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t