HNP - Mở đầu phiên chất vấn tại hội trường, sáng 9/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố về nội dung: Giám sát tài sản công, các dự án đầu tư chậm tiến độ. Tiếp đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã tập trung tái chất vấn về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố.  

Xem chi tiết...

HNP - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, ngày 9/12, HĐND Thành phố dành cả ngày tiến hành chất vấn và tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 8/12, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 8/12, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 81/2, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã trình bày Tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.  

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 8/12, với đa số đại biểu tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, đồng chí Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của Thành phố Hà Nội; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.  

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 8/12, tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI,100% các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 8/12, với đa số đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI tán thành, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, 100% đại biểu HĐND Thành phố tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 8/12, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ chiều 7/12, tại 5 tổ đại biểu về 5 nhóm nội dung. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND Thành phố nêu.  

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 7/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về 5 nội dung, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của Thành phố; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố, định mức phân bổ ngân sách Thành phố, giai đoạn 2023-2025; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP -  Chiều 7/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác.   

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 7/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, các đại biểu HĐND Thành phố đã chia thành 5 tổ để thảo luận về những nội dung liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem