Kết quả thanh tra một số nội dung liên quan tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai (19:51 18/06/2021)


HNP - Trước những thông tin báo chí và dư luận xã hội về một số nội dung liên quan tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, UBND huyện Quốc Oai đã tiến hành thanh tra các nội dung báo chí và dư luận phản ánh một cách nghiêm túc, khách quan. Ngày 15/6/2021, UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận số 18/KL-UBND về kết luận thanh tra một số nội dung liên quan tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai. 

Theo đó, trên cơ sở kết quả thanh tra cho thấy có 16 nội dung phản ánh, trong đó, có đủ cơ sở khẳng định 05 nội dung phản ánh đúng; 02 nội dung đúng một phần; 07 nội dung phản ánh không đúng; 02 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định. Cụ thể như sau:Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t