Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác ủy thác, cho vay thông qua các Hội đoàn thể (19:50 22/01/2022)


HNP -  Ngày 21/1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với các Hội đoàn thể gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Thành phố để đánh giá công tác ủy thác cho vay năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.   

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Phạm Văn Quyết trao đổi với đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn thể


Theo Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội Phạm Văn Quyết, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19. Song, Chi nhánh NHCSXH và các Tổ chức hội đoàn thể TP Hà Nội đã khắc phục khó khăn, tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
 
Đến 31/12/2021, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể 11.615 tỷ đồng, chiếm 98,5% tổng dư nợ; dư nợ ủy thác tăng 1.459 tỷ đồng so với đầu năm, với 253.464 hộ còn dư nợ tại 7.080 Tổ TK&VV, dư nợ bình quân đạt gần 46 triệu đồng/hộ. 
 
Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 117 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: có 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 79.000 lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay GQVL, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 87.000 lao động, góp phần hoàn thành 54% kế hoạch GQVL của Thành phố năm 2021; cho vay 157 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.020 lượt người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; 105 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội; trên 34.500 hộ gia đình vay vốn để xây mới, cải tạo trên 69.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội và các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý, đôn đốc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể các cấp đối với việc thực hiện tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. 
 
Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia gửi tiết kiệm qua tổ, tạo ý thức tiết kiệm và nguồn tích lũy để trả nợ khi đến hạn; nâng cao chất lượng công tác bình xét cho vay và tăng cường sự tham gia kiểm tra giám sát của Chính quyền tại cơ sở, của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, an toàn và sử dụng có hiệu quả. 

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t