Hội thảo “Nhận diện gia đình truyền thống và gia đình Thủ đô thời kỳ mới” (21:57 14/01/2022)


HNP - Ngày 14/1, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Nhận diện gia đình truyền thống và gia đình Thủ đô thời kỳ mới”.    

Toàn cảnh hội thảo


Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương khẳng định, nhiều năm qua, việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, luôn được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình, kế hoạch, đề án, các cuộc vận động của Hội luôn hướng đến việc nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, tuyên truyền vận động và hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ các điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình.
 
Tuy nhiên, việc xác định và triển khai thực hiện các giải pháp của Hội trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, nhất là tham gia giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới trên thực tế chưa cao và chưa đồng bộ.
 
Tại hội thảo, các ý kiến đã nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của gia đình, phụ nữ Thủ đô và các cấp Hội trong việc tham gia bảo vệ giá trị gia đình; sự biến đổi của gia đình Thủ đô trong thời đại 4.0 và vấn đề thực tiễn tại Hà Nội… Đây cũng là những nội dung quan trọng để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá, xác định tính khách quan, khoa học về gia đình ở các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời, giúp các cấp Hội xác định giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ trong gìn giữ giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới”. 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t