Phản biện xã hội một số dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố (14:11 25/11/2021)


HNP - Sáng 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân phát biểu kết luận hội nghị


Đại diện Sở Tài chính đã trình bày Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Theo đó, ngày 9/12/2008, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban TTND và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn. Theo đó, Ban TTND xã, phường, thị trấn được hưởng kinh phí hỗ trợ hàng tháng là 600.000 đồng/tháng (7,2 triệu đồng/năm). Mức hỗ trợ này chưa được điều chỉnh qua các năm và hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ban TTND xã, phường, thị trấn. Do đó, dự thảo Nghị quyết đã kế thừa mức chi cũ và có sự điều chỉnh tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố với mức chi hỗ trợ hoạt động 12.000.000 đồng/Ban/năm.
 
Phó Giám đốc Công an Thành phố Trần Ngọc Dương trình bày dự thảo Nghị quyết
 
Đại diện Công an Thành phố đã trình bày Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với các chức danh đội trưởng, đội phó lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố. Theo đó, để kịp thời khích lệ, động viên, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội trưởng, đội phó đội dân phòng, dự thảo đề xuất mức chi thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng đội dân phòng tăng từ 15% lên 30% lương tối thiểu vùng (tăng từ 1.176 nghìn đồng lên 1.326 nghìn đồng). Mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội phó đội dân phòng là 25% lương tối thiểu vùng với mức hỗ trợ tăng từ 980 nghìn đồng lên 1.105 nghìn đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ ngân sách quận, huyện, thị xã và ngân sách các xã, thị trấn.
 
Đại diện Sở Khoa học - Công nghệ đã trình bày Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, quy định 5 nội dung, mức chi: để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Phục vụ công tác quản lý hoạt động chung theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 1322 tại Thành phố; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế.
 
Bà Trịnh Thị Ngân, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố phát biểu ý kiến
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến phản hồi của các sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí cho biết hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với các nội dung và cho rằng việc ban hành các nghị quyết thời điểm này rất cần thiết và có căn cứ pháp lý. Đồng chí Đàm Văn Huân đề nghị đối với Nghị quyết về mức hỗ trợ cho lực lượng TTND cần bổ sung căn cứ Luật Thủ đô và Luật Thanh Tra và làm rõ hơn việc thực hiện theo Nghị quyết 97. Đồng thời, đề nghị chuyển từ kinh phí hỗ trợ sang kinh phí hoạt động cũng như bổ sung thêm phụ cấp cho Trưởng, Phó Ban TTND. Bên cạnh đó, đề nghị Công an Thành phố điều chỉnh, bổ sung đảm bảo cơ chế chi cho hoạt động lực lượng dân phòng này vì đây là hoạt động mới…Ngoài ra, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu bổ sung các ý kiến khác của các đại biểu để hoàn thiện các dự thảo trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t