Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020 - 2021 (18:55 22/01/2021)


HNP - Sáng 22/01, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2020-2021.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao quà Tết cho các công đoàn viên


Học kỳ I, năm học 2020-2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục. Theo đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. 
 
Đáng chú ý, học kỳ vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhà giáo. Tuy nhiên, công tác công đoàn của các đơn vị, nhà trường vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật, các đơn vị đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt “Năm vì lợi ích đoàn viên”, triển khai nhiều hoạt động chia sẻ, giải tỏa áp lực, khó khăn, tạo động lực, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; quan tâm đến nhà giáo công tác ở các trường học vùng khó khăn; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định đảm bảo tiến độ đề ra. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4, hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô” lần thứ VI và được Công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực.
 
Học kỳ II năm học 2020-2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tập trung triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn, tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ giáo viên, nhân viên và ngành Giáo dục...
 
Tại hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã quyết định trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 Mái ấm Công đoàn cho 11 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở và 249 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
 
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021. 

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t