Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (10:44 22/01/2021)


HNP - Ngày 21/01, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các 155 đại biểu đại diện cho 336 cán bộ, viên chức, lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã. 

Các đơn vị ký giao ước thi đua và thông qua nội dung phát động toàn thể cán bộ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021


Trong năm 2020, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2020. 
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến 31/12/2020, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 10.167 tỷ đồng, tăng 1.753 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 20,8%. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, đã giúp cho trên 114 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có trên 12 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 73 ngàn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 75 ngàn lao động; giúp cho trên 400 lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 52 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...Trong năm 2020, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội lần thứ 6 liên tiếp được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất hệ thống.
 
Năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng khoảng 6 đến 8 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2020. 
 
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được nhận  khen thưởng của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t