Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố: Tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 (19:33 20/01/2021)


HNP - Chiều 20/01, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Tư (khóa XIII) để thông qua chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 và dự thảo các chương trình hành động của Đảng ủy Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu kết luận Hội nghị


Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện như: Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy, 2 Chương trình công tác của Đảng ủy Khối và các Nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện chương trình; Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua nhất là trong các dịp lễ, tết… Đặc biệt, toàn Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và gắn với chỉ đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý hoàn thiện các dự thảo: Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP năm 2021; Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện các chương trình của Đảng bộ khối trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể; gắn việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục nghiên cứu các dự thảo chương trình công tác trọng tâm để góp ý, bổ sung nhằm giúp Đảng ủy Khối sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t