Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2021 (19:10 18/01/2021)


HNP - Chiều 18/01, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm và phát động ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2021. 

Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã ký kết giao ước thi đua


Năm 2021, UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ thực hiện 8 nội dung, trong đó: Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tuyên truyền vận động các xứ, họ và đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng.
 
Với tinh thần trách nhiệm, đóng góp đối với sự phát triển của Thủ đô, tại hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động thi đua trong toàn thể đồng bào Công giáo, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống tốt đời, đẹp đạo” với các nội dung:
 
Thứ nhất: Tuyên truyền vận động, tập hợp đồng bào Công giáo Thủ đô tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo. Phấn đấu 100% các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Đoàn kết, tổ đoàn kết Công giáo, Ban Hành giáo và 90% trở lên đồng bào Công giáo Thủ đô đều được tuyên truyền, phổ biến pháp luật …
 
Thứ hai, phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chỉ đạo Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một Công dân tốt”. Phấn đấu toàn thành phố, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã tổ chức cho 100% các xứ, họ đạo trên địa bàn ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”.
 
Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng của tổ chức UBĐKCG Việt Nam thành phố, nâng trao trình độ, năng lực của Ủy viên UBĐKCG Việt Nam thành phố, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
 
Trước mắt, trong quý I/2021, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đón Xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP và đảm bảo ATGT, thực hiện văn minh nơi lễ hội. Đồng thời, phối hợp chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người già cô đơn tàn tật, trẻ em khuyết tật là người Công giáo để cùng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Tại hội nghị, Ban Thường trực UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 29 Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã với 3 nội dung:
 
Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động tập hợp đồng bào Công giáo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi dưỡng công tác chuyên môn cho Ban ĐKCG, tổ ĐKCG.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ các cấp phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do UBĐKCG Việt Nam thành phố phát động với 4 nội dung phù hợp với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
 
Thường xuyên củng cố tổ chức kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG phù hợp với đặc điểm tình hình của các xứ, họ trên địa bàn, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng với Nhà nước, MTTQ các cấp và các Ban, ngành chức năng liên quan.
 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị, để thực hiện tốt các nội dung chương trình, UBĐKCG Việt Nam thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động bà con theo đạo Công giáo tích cực tham gia phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình người Công giáo gương mẫu” gắn với các nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…
 
Tuyên truyền vận động các xứ, họ đạo và đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. Triển khai tham gia ký kết với nội dung “Họ giáo không có người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội”…

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t