Đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (20:30 15/01/2021)


HNP - Chiều 15/01, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa và thể thao năm 2021.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 cho các tập thể


Trong năm 2020, ngành văn hóa và thể thao Thủ đô tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, công tác ngành đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm được tăng cường, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh. Tổ chức thành công các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. 
 
Ngành cũng đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020". Trong đó, nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, tạo nên chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa nói chung, văn hóa ứng xử nói riêng của người dân Thủ đô. 
 
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ngày càng được quan tâm, tập trung nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo, nâng tầm 179 di tích; 1.000 di vật, cổ vật được xây dựng hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật quốc gia; 46 di tích được xếp hạng các cấp. Các hoạt động thư viện, phát hành phim, tuyên truyền, cổ động trực quan… được thực hiện bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong khi các chỉ số về thể thao quần chúng đều hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
Các tập thể nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Với mục tiêu đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao phát triển, làm nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngành văn hóa và thể thao Thủ đô đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2021. Cụ thể, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm để kiểm soát, quản lý tốt các hoạt động, vấn đề phát sinh. Thực hiện các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu từ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mới triển khai rộng rãi, hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. 
 
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm bảo tồn, phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Chú trọng phát triển thể thao cho mọi người, trong đó thể dục, thể thao trường học làm trọng tâm, là cơ sở nâng cao tầm vóc, thể chất con người Thủ đô trong tương lai và là nơi tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao. Đặc biệt, chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng vận động viên phục vụ công tác tổ chức và thi đầu tại SEA games 31 và Para Games 11 năm 2021; lực lượng vận động viên tham gia Đội tuyển quốc gia thi đấu tại Olympic lần thứ 30 tại Nhật Bản.
 
Tại hội nghị, các tập thể đã vinh dự nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 của UBND TP Hà Nội.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t