Đánh giá kết quả cho vay ủy thác đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách (16:42 13/01/2021)


HNP - Ngày 13/01, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành giữa NHCSXH với các Hội đoàn thể (HĐT) gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS HCM thành phố để đánh giá công tác ủy thác cho vay năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Quang cảnh hội nghị


Theo ông Phạm Văn Quyết - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội: Đến 31/12/2020, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể (HĐT) là 10.155 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ; dư nợ ủy thác tăng 1.767 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 245 ngàn hộ còn dư nợ tại 7.118 Tổ TK&VV, dư nợ bình quân đạt 41 triệu đồng/hộ. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 114 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại NHCSXH. Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, đặc biệt đã hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch Covid-19, duy trì và khôi phục chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh. 
 
Tăng trưởng dư nợ nhưng chất lượng tín dụng ủy thác luôn được NHCSXH và các HĐT quan tâm, củng cố và nâng cao. Nợ quá hạn ủy thác qua HĐT đến 31/12/2020 là 1.840 triệu đồng, giảm 482 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,02% tổng dư nợ ủy thác. Kết quả xếp loại Tổ TK&VV cuối năm 2020 đã được nâng cao hơn so với năm 2019. Số tổ xếp loại Tốt, Khá chiếm trên 99,7%;  chỉ còn 20 tổ xếp loại Trung bình, không có tổ xếp loại yếu.  
 
Năm 2021, Chi nhánh NHCSXH và các HĐT tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý, đôn đốc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể các cấp đối với việc thực hiện tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t