Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021 (17:31 08/01/2021)


HNP - Chiều 08/01, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở, toàn thể công chức, viên chức và người người lao động (CCVC) thuộc Sở.

Thủ trưởng cơ quan Sở TT&TT và Ban chấp hành Công đoàn Sở ký cam kết giao ước thi đua năm 2021


Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động công tác thanh tra nhân dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời quyết nghị một số nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021.
 
Cụ thể, tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; triển khai năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và nơi công cộng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm,...
 
Trong công tác chuyên môn, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch sau khi được UBND Thành phố ban hành như: Chương trình Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục duy trì và phát triển Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội, phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố.
 
Đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động 4G; triển khai mạng thông tin di động 5G trên địa bàn Thành phố và ứng dụng rộng rãi phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục triển khai chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố. Hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông tại 300 tuyến phố trên địa bàn Thành phố. Thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển kinh tế số.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Thành phố, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai giai đoạn II Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm Báo chí thành phố Hà Nội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát triển văn hóa đọc. 
 
Kịp thời xử lý các nhiệm vụ đột xuất, bất thường về thông tin, báo chí, mạng interrnet. Triển khai hiệu quả các phương án đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp, Đại hội |Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Về công tác công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua; chăm lo đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở; Phấn đấu 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 100% cán bộ công chức, viên chức của Sở đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ cở. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và quy tắc ứng xử nơi công cộng,...
 
Các cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020
 
Giải đáp, làm rõ các ý kiến tham luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn Sở luôn đảm bảo chi trả kịp thời các chính sách, chế độ đối với cán bộ CCVCNLĐ thuộc cơ quan theo đúng quy định của nhà nước. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo Sở luôn tạo điều kiện, nhất là đối với những đồng chí trong quy hoạch và đã được bổ nhiệm. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã thống nhất, giao Văn phòng bố trí để cán bộ, công chức được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, lãnh đạo Sở luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến phản hồi, đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên, phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết. Yêu cầu lãnh đạo cấp phòng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động. Về nhiệm vụ năm 2021, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể các phòng, trung tâm ngay từ những ngày đầu năm phải triển khai ngay kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng CNTT. 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Chủ tịch Công đoàn Sở trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Cũng tại Hội nghị, qua thảo luận, thống nhất tại các Tổ Công đoàn, Thủ trưởng cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Chấp hành Công đoàn Sở thực hiện cam kết giao ước thi đua năm 2021 theo các nội dung: Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Thành ủy, kế hoạch của Thành phố và của ngành Thông tin và Truyền thông; triển khai năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và nơi công cộng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và tiếp tục duy trì chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng và tổ chức sinh nhật cho các đồng chí đoàn viên công đoàn có sinh nhật trong tháng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t