Hà Nội: 184.446 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020 (16:47 12/01/2021)


HNP - Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 257-BC/HND về tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, năm 2020, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp, năm qua, đã kết nạp được 12.488 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của thành phố là 470.179 hội viên; cấp và đổi thẻ mới cho trên 26.000 hội viên; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thành lập và ra mắt 835 tổ Hội và 49 chi Hội nghề nghiệp với 10.481 thành viên trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh may mặc, may công nghiệp, gốm sứ, sản xuất miến dong, bánh đa, chăn nuôi, trồng cây ăn quả tại các huyện, thị xã.
 
Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đầu năm 2020 có 258.932 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 63% so với tổng số hộ hội viên); cuối năm bình xét có 184.446 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 71% so với hộ đăng ký).
 
Các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tuyên tuyên truyền, vận động, có 365.049 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2020, cuối năm bình xét hộ đạt với 359.978 hộ (đạt 98,7% so với hộ đăng ký). Vận động 325.441 hộ hội viên nông dân ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng dẫn nông dân xây dựng 411 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; tham gia trồng mới 15.700 cây xanh…
 
Năm 2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu. Cụ thể: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Hội; tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến 100% hội viên, nông dân. Các cơ sở Hội xây dựng mới được 115 mô hình tự quản về an ninh trật tự.
 
Thành phố cũng phấn đấu 100% gia đình hội viên nông dân đăng ký xây dựng “gia đình văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh ” và có từ 90% số hộ đạt “gia đình văn hóa. 50% hội viên nông dân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết nạp và phát thẻ cho 10.815 hội viên mới. 100% cơ sở Hội hoàn thành nhiệm vụ, 80% cơ sở Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Thành lập 36 chi Hội nghề nghiệp và 812 tổ Hội nghề nghiệp (Mỗi huyện, thị Hội thành lập được 2 chi Hội nghề nghiệp; mỗi cơ sở Hội thành lập mới được 2 tổ Hội nghề nghiệp). Số dư quỹ Hội tăng 3,3 tỷ đồng so với năm 2020, bình quân trên 170.000 đồng/hội viên. Phối hợp tuyển sinh và dạy nghề cho trên 2.300 hội viên nông dân; nông dân được học nghề có việc làm và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 2.500 hội viên. 100% Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và Hội Nông dân cơ sở thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay; thực hiện đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và quy chế quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân.
 
Trực tiếp và phối hợp xóa hộ nghèo và hộ cận nghèo cho 976 hộ hội viên nông dân. Trực tiếp xây, sửa ít nhất 18 ngôi nhà cho hộ hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 145.000 lượt người. Tuyên truyền đến 100% hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có 60-65% hộ hội viên nông dân đăng ký, cuối năm bình xét có từ 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t