Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (21:43 07/01/2021)


HNP - Chiều 07/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường, xây dựng Đảng; 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội…
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phổ biến chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó, mục đích, yêu cầu là tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo -  Phát triển” và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động; khơi dậy ý chí tinh thần, nỗ lực, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong các cấp Hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII phải tiến hành đồng bộ với những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t