Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (16:44 04/01/2021)


HNP - Theo ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội: Năm 2020, Chi nhánh đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19 vừa hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để khôi phục kinh tế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao.


Tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh đến tháng 12/2020 đạt 10.204 tỷ đồng, tăng 1.736 tỷ đồng so với năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, Chi nhánh đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND Thành phố bổ sung 1.048 tỷ đồng vốn ủy thác, trong đó có 650 tỷ đồng để cho vay người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Đến 31/12/2020, Chi nhánh NHCSXH thành phố đang quản lý và triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt 10.167 tỷ đồng với 246.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 1.753 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 21%) so với năm 2019. 
 
Trong năm 2020, nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH TP Hà Nội đã giúp cho trên 12 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 73 nghìn hộ vay vốn chương trình cho vay Giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 75 nghìn lao động; cho vay chương trình NS&VSMTNT trên 26 nghìn lượt hộ giúp hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 52 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 400 HSSV có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho gần 200 đối tượng thu nhập thấp mua nhà ở xã hội và xây sửa nhà để ở… Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn TP. Đồng thời góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, thay đổi nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả hơn, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2020, Chi nhánh đã tích cực triển khai chương trình tín dụng cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chi nhánh đã giải ngân 2.423 triệu đồng cho 12 khách hàng tại 10 quận, huyện trên địa bàn. 
 
Chất lượng tín dụng được quan tâm củng cố và nâng cao. Đến cuối năm 2020, dư nợ quá hạn là 2.904 triệu đồng, giảm 640 triệu đồng so với năm 2019, chiếm tỷ lệ 0,029% trên tổng dư nợ. Toàn Chi nhánh có 12 Phòng giao dịch, 506/579 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, tăng 10 xã so với năm 2019.
 
Năm 2021, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức giải ngân kịp thời vốn thu hồi cho vay quay vòng và vốn được bổ sung mới. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố, UBND quận, huyện, thị xã quan tâm bố trí Ngân sách chuyển vốn sang NHCSXH TP Hà Nội để cho vay giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t