Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tăng cường chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (16:30 01/12/2020)


HNP - Nhằm giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, ngày 27/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3020/KH-STTTT về việc triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.


Theo Kế hoạch, trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP để người dân, người sử dụng dịch vụ biết; Triển khai tập huấn Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đến các Phòng VH&TT quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; Đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh "SoTTTTHaNoi" để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc; Xây dựng, ban hành quyết định về "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác" và "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định" trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
 
Từ ngày 01/03/2021, sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử.
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện 5 nội dung, giải pháp. Trong đó có việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chia sẻ cơ sở dữ liệu về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...
 
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Văn phòng UBND quận, huyện, thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã và trên hệ thống thông tin cơ sở và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP; Tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, dịch vụ thư điện tử triển khai xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 4173/CVT-TNTK, ngày 13/10/2020, về ngăn chặn cuộc gọi rác; Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo; Thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; thông tin về Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Hệ thống danh sách không quảng cáo. Thông tin thông qua các hình thức sau: cung cấp thông tin tại các điểm cung cấp dịch vụ, nhắn tin thông báo đến người sử dụng dịch vụ, thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị, trên tờ rơi quảng cáo, trên hóa đơn thông báo cước,…; Cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật