Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Sơ kết Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010-2020 (15:16 30/11/2020)


HNP - Sáng 30/11, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định, 10 năm qua, nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng lãng phí…Đảng ủy các cấp đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính; đồng thời, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và duy trì nghiêm Quy chế lãnh đạo công tác tài chính ở rất cả các cấp; thực hiện nền nếp chế độ công khai tài chính theo quy định. Hàng năm, Đảng ủy BTL đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan BTL phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội kịp thời đề xuất với UBND thành phố để trình HĐND thành phố thông qua phương án bố trí ngân sách địa phương cho công tác quân sự, quốc phòng,... 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” của Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2010-2020. Thời gian tới, đồng chí Tư lệnh lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng BTL, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chỉ huy đối với PTTĐ. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 sát với yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng được hưởng. Quá trình thực hiện PTTĐ phải gắn với PTTĐ Quyết thắng, các PTTĐ yêu nước của địa phương.
 
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội, trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 14 tập thể và 16 cá nhân có thành xuất xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Hữu Thu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật